Informatii importante legate de termenii si conditiile colaborarii noastre:

Executia si montajul mobilierului se face conform contractului.

Contractul se poate suplimenta si cu alte obiecte de mobilier care se vor anexa la contract. Executia va incepe doar dupa confirmarea in scris sau via e-mail a schitelor tehnice finale!

Pretul este ferm in lei pe toata perioada de derulare a contractului, exceptand situatia in care la cerinta beneficiarului se adauga sau se fac imbunatatiri mobilierului numai sub forma de anexa la contract.

Plata se face cu 50% avans ordin plata, pe baza facturii emise de furnizor, 40% cu 48 ore inainte de livrare si restul de 10% la incheierea tuturor atributiilor contractuale.

Receptia cantitativa si calitativa se face la sediul clientului pe baza procesului verbal de predare primire .

Calitatea produselor livrate este atestata de furnizor in conformitate cu certificatul de calitate si certificatul de garantie.

Perioada de garantie este cea prevazută in certificatele de garantie emise de furnizor. Furnizorul raspunde in perioada de garantie de calitatea produselor livrate, si se obliga sa intervina in ce mult 15 zile de la notificare.

Produsul se livreaza la sediul beneficiarului prin mijloacele proprii ale furnizorului. Cheltuielile de transport sunt suportate de furnizor. Cheltuielile de montaj sunt suportate de furnizor.

Furnizorul este obligat sa livreze in maniera cat mai profesionala iar cumparatorul sa primeasca si sa achite suma datorata.

Rezilierea derularii contractului este posibila numai cu acordul partilor contractante.

Modicari ale contractului se fac numai prin acte aditionale, semnate de ambele parti.